ΚΟΡΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΚΟΡΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ.

ΜΑΡΙΤΣΑ ΚΑΣΣΙΩΠΗ

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Webnode

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κορπούλης

τηλ.: 2310 500373 korpoulis@gmail.com Πολυτεχνείου 27-29, Θεσσαλονίκη