Επιχειρήσεις απαλλασσόμενες από άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας

Καταργείται η αδεια λειτουργίας για 897 Επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3181 Β/2014  οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β ́ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α ́114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α ́143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/2012 (ΦΕΚ Β ́158) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Επισημαίνουμε, ότι για τις εν λόγω δραστηριότητες δεν καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται.

Μια αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μαζί με τη δήλωση έναρξης στην εφορία, θα αρκούν στο εξής προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται συνολικά με 897 επαγγέλματα.

Η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω υπουργική απόφαση 483/2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης – ερωτηματολογίου
 • Απάντηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των ζητούμενων δικαιολογητικών (μελέτες, σχεδιαγράμματα κλπ)
 • Έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή, αποστολή σε συναρμόδιες Υπηρεσίες (εντός 10 ημερών)
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν3982/2011 προς βεβαίωση ενός αντιγράφου
 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από την Αδειοδοτούσα Αρχή (δειγματοληπτικά, ποσοστό τουλάχιστον 20%)

Αναλυτικότερα, για τις περιπτώσεις μη απαίτησης έκδοσης άδειας εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αρχικώς στην αδειοδοτούσα αρχή το ερωτηματολόγιο μαζί με βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία προκειμένου η αδειοδοτούσα αρχή να αποφανθεί εάν είναι δυνατή η εγκατάσταση της επιθυμητής δραστηριότητας στην επιθυμητή θέση ενώ παράλληλα σε περίπτωση θετικής απάντησης καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την ολοκλήρωση συγκέντρωσης και τήρησης στον χώρο της επιχείρησης του των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να διενεργήσει αυτοψία για έλεγχο των δικαιολογητικών και των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας. Με το πέρας της αυτοψίας και στην περίπτωση διαπίστωσης συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία δεν θα εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο σχετική βεβαίωση.


Και οι 103 δραστηριότητες είναι χαμηλής όχλησης και αφορούν κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, αγροτικές δραστηριότητες όπως ελαιοτριβεία, η κατασκευή επίπλων, η στρωματοποιία, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες και καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η λίστα των δραστηριοτήτων για τις οποίες καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας είναι:

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών:

Α. Βιομηχανία τροφίμων

 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
 2. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 3. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και  λαχανικά.
 4. Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας
 5. Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης.
 6. Επεξεργασία τομάτας
 7. Ελαιοτριβεία
 8. Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 9. Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)
 10. Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας
 11. Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών
 12. Τυροκόμηση γάλακτος
 13. Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
 14. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 15. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
 16. Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 17. Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 18. Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 19. Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.
 20. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 21. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.
 22. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 23. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 24. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
 25. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

Β. Ποτοποιία

 1. Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
 2. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται  ζύμωση
 3. Ζυθοποιία
 4. Παραγωγή βύνης
 5. Παραγωγή αναψυκτικών
 6.  Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών:

Α. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

 1. Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο
 2. Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)
 3. Κατασκευή ραφοκλωστών
 4. Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων
 5. Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
 6. Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
 7. Κατασκευή κιλιμιών
 8. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών
 9. Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα
 10. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Β. Κατασκευή ειδών ένδυσης

 1. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ
 2. Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
 3. Κατασκευή εσωρούχων
 4. Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.
 5. Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων.

Γ. Βιομηχανία Δέρματος και Δερμάτινων Ειδών 

 1. Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γουναρικών
 2. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
 3. Κατασκευή υποδημάτων


Βιομηχανία Ξύλου και κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό 

 1. Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου
 2. Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες
 3. Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)
 4. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα
 5. Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
 6. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.

Χαρτοποιία και Κατασκευή Χάρτινων Προϊόντων

 1. Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
 2. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί
 3. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
 4. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή Προεγγεγραμμένων Μέσων

 1. Εκτύπωση εφημερίδων
 2. Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.
 3. Βιβλιοδεσία και φινίρισμα
 4. 'Αλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης


Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων

 1. Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
 2. Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων
 3. Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
 4. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 5. Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 
 6. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία
 7. Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.
 8. Κατασκευή: -Ειδών μαχαιροποιίας -Εργαλείων –Κλειδαριών και μεντεσέδων -Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων  δοχείων -Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας –Ειδών από σύρμα -Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών -'Αλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.


Παραγωγή άλλων μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

 1. Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού  (επίπεδου και κοίλου)
 2. Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία  άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
 3. Κατασκευή: -Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και  κεραμικών διακοσμητικών ειδών. -Κεραμικών ειδών υγιεινής -Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων - Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων -Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη -'Αλλων κεραμικών  προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 
 4. Κατασκευή : -Κεραμικών μονωτών και κεραμικών  μονωτικών εξαρτημάτων -'Αλλων προϊόντων κεραμικής


Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και  Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

 1. Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 2. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
 3. Κατασκευή : -Μηχανών γραφείου - ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών  μετασχηματιστών - Συσκευών διανομής και ελέγχου  ηλεκτρικού ρεύματος -Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων - Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. - Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. -Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών,συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων
 4. Κατασκευή: - Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. - Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας 
 5. Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων 
 6. Κατασκευή: - Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών  μεθόδων παραγωγής - Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής - Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

Κατασκευή Εξοπλισμού Μεταφορών

 1. Κατασκευή: - Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων - Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες
 2. Κατασκευή: - Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα- Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κSYατά κινητήρες
 3. Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών
 4. Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού και ειδικότερα: - Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών  μηχανών έλξης - Κατασκευή αυτοκινούμενων  σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και  οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων - Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου  υλικού μη αυτοκινούμενου - Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά:  άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.- Επισκευή και συντήρηση  μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων
 5. Κατασκευή και επισκευή: Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων,  πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων - Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. - Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση
 6. Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών
 7. Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)
 8. Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 9. Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών
 10. Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων
 11. Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων
 12. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

'Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

 1. Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
 2. Κατασκευή και βαφή: - καρεκλών και καθισμάτων - άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα - άλλων επίπλων κουζίνας - άλλων επίπλων
 3. Κατασκευή στρωμάτων
 4. Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων
 5. Κατασκευή: - Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά. - Απομιμήσεων κοσμημάτων
 6. Κατασκευή μουσικών οργάνων
 7. Κατασκευή αθλητικών ειδών
 8. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 9. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
 10. Στεγνοκαθαριστήρια - Πλυντήρια ταπήτων - Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα