Άδεια λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 

Νομικό πλαίσιο: Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 2984Β/2015


 

Οι κάτωθι διαδικασίες:

α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
β) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.
γ) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και η διαδικασία μετατροπής οποιουδήποτε εκ των παραπάνω τριών κατηγοριών λειτουργούντων πρατηρίων καυσίμων σε μικτά πρατήρια.
 
μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα