Λειτουργική Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυμάτων

Σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Διακρίνονται ως εξής:

 1. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
  α. Ξενοδοχεία
  β. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  γ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
  δ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
  ε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
  στ. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

   
 2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
  α. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
  β. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα

   

Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

Προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία.
 

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα