Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση όλων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Εργοστασία ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Βιομηχανίες αλλαντικών, κατεργασίας κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σφαγείου
 • Βιομηχανίες παραγωγής γάλατος, τυροκομικών προϊόντων και γιαούρτης, παραγωγής παγωτού, παρασκευής χυμού από φρούτα, ελαιοτριβείου
 • Βιομηχανίες ζυμαρικών, ζύμης , σφολιάτας, σφολιατοειδών, σαλατών, αυγών, διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας και κατεργασίας φρούτων, λαχανικών και πατάτας
 • Βιομηχανίες ψύξης και συντήρησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Βιομηχανίες παραγωγής πάγου, οινοποιείου
 • Βιομηχανίες παραγωγής ζύθου, παρασκευής ποτών
 • Βιομηχανίες κατεργασίας και συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων, ψαριών, κρέατος, λαχανικών κ.λ.π

BΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΟΥ

 • Εργοστασία κατεργασίας σιδήρου και αλουμινίου
 • Εργοστασία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου
 • Βιομηχανίες κοπής και κατεργασίας σιδήρου για οικοδομές
 • Βιομηχανίες μεταλλικών επίπλων, ηλεκτρικών πινάκων, τηλεπικοινωνιακού υλικού κ.λ.π

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

 • Εργοστασία κατασκευής ξύλινων επίπλων
 • Εργοστασία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων
 • Εργοστασίου κατασκευής ξύλινων κιβωτίων κ.λ.π

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 • Τυπογραφείου
 • Βιβλιοδετεία
 • Εργοστασία εκτύπωσης βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων
 • Βιομηχανίες έκδοσης και εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών κ.λ.π.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

 • Βιομηχανίες πλαστικών υλών, ελαστικών υλών, φαρμάκων, σαπουνιού, καλλυντικών, απορρυπαντικών, μονωτικών υλικών, ασφαλτικών υλικών, ρητίνης, χρωμάτων, μελανιών, κόλλας, γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων, οινοπνεύματος αλκοολών και κετονών, εύλεκτων υλών, χρωστικών ουσιών κ.λ.π

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • Βιομηχανίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, εργοστασίου κοπής και κατεργασίας μαρμάρων
 • Βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής τσιμεντοσωλήνων, κατασκευής πλακών κ.λ.π.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ

 • Βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευής χαρτόσακκων και χαρτοσακκούλων, χάρτινων κουτιών και λοιπών ειδών συσκευασίας απο χαρτί και χαρτόνι, φακέλλων αλληλογραφίας κ.λ.π

 

Βιομηχανικό κτίριο είναι κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια από την οικεία πολεοδομική αρχή για καθαρά βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

Άδεια εγκατάστασης Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής, μέσης, και υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών, δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και μέσα σε 15 ημέρες η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση.

 

Εργοστάσια - μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης

 

Άδεια εγκατάστασης

 1. Ερωτηματολόγιο το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 3. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.
 4. Μελέτη εγκατάστασης.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση)

α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού (πολιτικός μηχανικός), εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEZO.

ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.

 

Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας για μονάδες χαμηλής ή μέσης όχλησης ή χορήγηση άδειας λειτουργίας για μονάδες μέσης όχλησης

 1. Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας χαμηλής όχλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας μέσης όχλησης του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση)

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW (80HP).

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας.

δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτίριο.

στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής.

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.

ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα