ΚΟΡΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΚΟΡΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ.