Τεχνικό Γραφείο ΚΟΡΠΟΥΛΗΣ & συνεργάτες

Το τεχνικό μας γραφείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Σαλαμίνος 2 και στελεχώνεται από μηχανικούς με άριστη γνώση και επιστημονική κατάρτιση, αξιοπιστία, συνέπεια και συνεχή ενημέρωση για τις τροποποιήσεις της Νομοθεσίας.

Ενημερωθείτε για τις εργασίες του γραφείου μας που αφορούν την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Οι δραστηριότητες του γραφείου μας περιορίζονται στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Το τεχνικό μας γραφείο, σε οποιαδήποτε κλίμακα έργου, διαθέτει συνέπεια, ταχύτητα, ποιοτική δουλειά και χαμηλό κόστος.

Υπηρεσίες