Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Βεβαιώσεις μηχανικού

To γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου η οποία κρίνεται απαραίτητη σε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά το ακίνητο.

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου σας.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

To γραφείο μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση/νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του ακινήτου σας.

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κτήρια κάθε χρήσης (κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι).


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη του χώρου σας στον πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, το οποίο έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Τοπογραφικά διαγράμματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87.


Πολεοδομικές άδειες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πολεοδομικών αδειών (οικοδομικές άδειες, άδειες μικρής κλίμακας, βεβαιώσεις αρ.30 Ν.4495/17)

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το ακίνητό σας